Hywel Dda University Health Board

 

Hywel Dda University Health Board provides healthcare services to a total population of around 384,000 throughout Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire. It provides Acute, Primary, Community, Mental Health and Learning Disabilities services via General and Community Hospitals, Health Centres, GPs, Dentists, Pharmacists and Optometrists and other sites.

  Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn darparu gwasanaethau gofal iechyd i boblogaeth o tua 384,000 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Mae'n darparu gwasanaethau Acwt, Sylfaenol, Cymunedol, Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu trwy Ysbytai Cyffredinol a Chymunedol, Canolfannau Iechyd, Meddygfeydd Teulu, Deintyddion, Fferyllfeydd, Optometryddion a safleoedd eraill.

English   Cymraeg
Copyright Hywel Dda University Health Board   Hawlfraint Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda